Aditech Vs AAWARA Bundles Collection Versus 🤣 Richest Collection Of Free Fire Player || Free Fire

ਗੇਮਿੰਗ

I Got 25000+ Diamond Gift From Garena
1000+ Gun Crates Opening
Girlfriend Prank on AAWARI Crying Face
Playing With Ajjubhai94 ( total Gaming )
Playing With AmitBhai (Desi Gamers )
ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ʟɪɴᴋ
_aawara007_
ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ
discord.gg/pUTdx3K​​​
ɪғ ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴡɪᴛʜ ᴏᴜʀ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴏʀ ᴛʜɪɴᴋ ɪᴛ ɪs ᴏᴡɴᴇᴅ ʙʏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴏʀ ᴀɴʏ ᴛʏᴘᴇ ᴏғ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ɪɴғʀɪɴɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴜ ᴄᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ us on instagram
ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴅɪsᴄʟᴀɪᴍᴇʀ ᴜɴᴅᴇʀ sᴇᴄᴛɪᴏɴ 107 ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴀᴄᴛ 1976 ᴛʜᴇ ᴀʟʟᴏᴡᴀɴᴄᴇ ᴡᴀs ᴍᴀᴅᴇ ғᴏʀ ''ғᴀɪʀ ᴜsᴇ'' ғᴏʀ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇ sᴜᴄʜ ᴀs ᴄʀɪᴛɪᴄɪsᴍs ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɴᴇᴡs ʀᴇᴘᴏʀᴛɪɴɢ ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ sᴄʜᴏʟᴀʀsʜɪᴘ ᴀɴᴅ ʀᴇsᴇᴀʀᴄʜ ғᴀɪʀ ᴜsᴇ ɪs ᴀ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ʟᴀᴡ ᴛʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ᴡɪʟʟ ᴏᴛʜᴇʀᴡɪsᴇ ʙᴇ ɪɴғʀɪɴɢɪɴɢ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏғɪᴛ ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴏʀ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴜsᴇ ɪғ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴜs ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴏᴍᴠᴇ ᴏᴜʀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴏɴ'ᴛ ɢɪᴠᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴛʜᴀɴᴋs

About video : PRANK ON NAYAN ASSASSIN AND HIS OP REACTION 😂😂🤣🤣 - Garena free fire 1 Vs 2 With My Subscriber For Dj Alok & Elite Pass🥺 Who Will Win? Op Challange -Garena Free fire I Ask For Dj Alok From Random Players 😭| Emotional moment | I Gave Him Dj Alok - Garena Free Fire 1 Vs 1 Challenge With My Subscriber🥺| Who WIll WIn? Dj Alok & Elite Pass - Garena Free Fire I Ask For Dj Alok From Random Player😢 | Crying moment | I Gave Him Dj Alok - Garena Free Fire with total gaming and loud who will win 1 Vs 1 With My Subscriber For Dj Alok & Elite Pass🥺| Who Will Win? $1000 Challange-Garena Free fire10 Years Boy Ask Me For Dj alok & Diamonds || I Gave Him Dj alok -Garena Free Fire2 Boys Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Emotional Moment Moment😭|I Gave Him DjAlok-Garena Free fire rs Boy Ask Me For Dj Alok & Diamonds | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire9 Yrs Litle Boy Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Crying Moment😭| I Gave Him DjAlok-Garena Free fire10 Yrs Boy Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire 11 Yrs Boy Ask Me For Dj Alok & Diamonds | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire9 Yrs Boy Ask Me😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire 12 Yrs Boy Ask Me For Give Him Dj Alok😭 Crying moment 😥 - #Totalgaming​​​ #Desigamers​​​ #ajjubhai94​​​ #djalok​​​ #djalokfreefire​​​ #freefire​​​ #ikilleajjubhai94​​​ #ajjubhai​​​ #totalgaming​​​ # #Totalgamer​​​ #ajjubhaitotalgaming​​​ #Totalgamingfreefire​​​ #ajjubhaifreefire​​​ #ajjubhai94​​​ #totalgaming​​​ #Sath​​​ ##Ajjubhai​​​ #ajjubhai94​​​ #factoryfreefire​​​ #freefireindia​​​ #Bussgaming​​​ #Bussgamingfreefire​​​ #freefirefactory​​​ #totalgamingvideo​​​ #totalgamingfreefire​​​ #totalgaminglive​​​ #swamff​​​ #prankfreefire​​​ #9yearboyprank​​​ #prankon9yearboy​​​ #djalok​​​ #cryingmomentfreefire​​​ #djalokfreefire​​​ #freedjalok​​​ #howtogetdjalok​​​ #howtohackfreefirediamonds​​​ #diamondhacker​​​ #djalokhacker​​​ #FreeFire​​​ #pkgamers​​​ #FistFight​​​ #djaloklive​​​ #djalokgiveaway​​​ #freedjalok​​​ #djalokingold​​​#djalokfreefire​​​ #freedjalokforeveryone​​​ freedjalok #howtogetfreedjalok​​​ #boyaskmefordjalok​​​
#Totalgaming​​​ #Desigamers​​​ #ajjubhai94​​​ #freefiredjalok​​​ #djalokgiveawaylive​​​ #garenafreefiregiveaway​​​ #frediamondstrick​​​ #totalgamingvideo​​​ #freefirevideo​​​ #garenafreefire​​​
#Totalgamer​​​ #ajjubhaitotalgaming​​​ #Totalgamingfreefire​​​ #ajjubhaifreefire​​​ #ajjubhai94​​​ #totalgaming​​​ #totalgamingfreefire​​​ #desigamerfreefire​​​ #asgaming​​​
#Ajjubhai​​​ #ajjubhai94​​​ #factoryfreefire​​​ #freefireindia​​​ #1v1withmysubscriber​​​
dj alok free mein kaise le free fire,
dj alok ko free mein kaise le,
#freedjalok2020​​​ #freedjaloktrikes​​​
#freediamondstrick​​​
#freediamondsfreefire2020​​​
#freediamondhackfreefire​​​
dj alok character free mein kaise le,
#garenafreefire​​​ #gift​​​
##howtogetfreedjalokcharcterinfreefire​​​
#getfreedjalokcharecterinfreefire​​​
#howtogetdjalokcharcteringoldinfreefire​​​
#freefiredjalokingoldcoins​​​
#freefirefreedjalokcharcterinfrefire​​​
#howtogetfreedaimondsinfreefire​​​
#djalokhack​​​
#howtogetfreedjalok​​​
#howtogetfreediamonds​​​
#howtogetfreediamonds​​​
#totalgamingnewvideo​​​
#desigamersfreefire​​​
#whygamenotopeinigfreefire​​​
#djalokfreefirevideo​​​
#freefirecryingmoment​​​
#djalokforeveryone​​​
#djalokgiveaway​​​
#djalokgiveaway​​​
#howtogetdjalok​​​
#djalokgiveaway​​​
#prank​​​ in clash squad and give dj Alok
#1 :- How To Get Dj Alok Character In Free
2 :- How To Get Dj Alok Character In Gold
3 :- How To Get Alok Character In Free
4 :- How To Get Free Dj Alok Character
5 :- Get Free Dj Alok Character In Free Fire
#titaniumgamer​​​ #garenafreefire​​​ #gift​​​
#giftformysubscriberfreefire​​​
About video :-How to climb truck on factory roof / factory पर truck चढ़ा दिया / Free fire tips and tricksHow to climb truck on factory roof / factory पर truck चढ़ा दिया / Free fire tips and tricksFree Fire best sniping place - FF fist fight in factory booyah /factory roof king [Garena free fire]Free Fire Factory King - Free Fire Fist Fight Gameplay - Free Fire Factory Fight G into BOOYAH !! Garena Free Fire

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • Black Flag Army
  Black Flag Armyਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  instagram par follow kr lo 15 elitepass daily giveaway hota h - instagram.com/_aawara007_/

 • Tahar ji

  Tahar ji

  3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  3099729647

 • Custom Gamer

  Custom Gamer

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 • Sahil Thakor

  Sahil Thakor

  6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤️❤️

 • Aman Kumar

  Aman Kumar

  15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Open the chat

 • Amtul Bushra

  Amtul Bushra

  29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dhduxjxi Dhjduxhxjj

 • MOON BOSS GAMING
  MOON BOSS GAMING13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thanks for 85 ab please 100 karvado

 • LORD GENISES KB
  LORD GENISES KB13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Abe noobde mare pass h

 • Tika Grg
  Tika Grg23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  2b gamer

 • RG_LORD
  RG_LORDਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Awara ke pass season 1 se lekar Sare elite pass

 • Mohit Saini
  Mohit Sainiਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ya helping gametmr ka pass hajisoa v vage ja sung ha

 • Nanish gaming
  Nanish gamingਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  M

 • P.M smart Gaming
  P.M smart Gaming2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thanks for 85 💖💖💖💖 Ab 90 karva do💓💓💓💓 Love u all👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩

 • Sahim Talukder
  Sahim Talukder2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Fg

 • Vishwajith Aarya
  Vishwajith Aarya2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Yhe tho soneta didi ke pas ha

 • Dinesh Malviya
  Dinesh Malviya3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😡😡😡😡👹👹👹👹😹💩💩💩

 • BATTLEGROUND MOBILE INDIA
  BATTLEGROUND MOBILE INDIA3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Your 3 bundle ug have this bundel

 • SY_ GAMING
  SY_ GAMING3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ajjubhai ke sath kro

 • THE CRIMINAL
  THE CRIMINAL4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thanks for 40 50 karwado guys 💞 Love you all ❤️

 • Khushbu sahu
  Khushbu sahu4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Adi nooob

 • AMAN ff. GAMER
  AMAN ff. GAMER4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  OP. 😍😍😍😘😘🥺🥺

 • c.h channel
  c.h channel5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  4:40 wala bundle ungraguate gamer ke pass hai

 • Custom Gamer
  Custom Gamer5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Adi tech ne koi aur account se aaya

 • VISHAL Gowda
  VISHAL Gowda6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Black flag army super aditech noob challenge me 1 v 1

 • Yadav Mithila
  Yadav Mithila6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  No

 • FREE FIRE LOVER
  FREE FIRE LOVER6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Adi sale ko kaho ajao 1vs1 sale adi

 • DEVIL Gaming
  DEVIL Gaming6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aawar noob

 • B.
  B.7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Koi streamer nhi bacha sabne haraya hai isko...😄

 • Hare Krishna
  Hare Krishna8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I'd arianou4407j

 • Ram Poudel
  Ram Poudel8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Fhhdhd

 • Kriday Srivastava
  Kriday Srivastava8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  9999999999999999999999999999999

 • Aryan Babu
  Aryan Babu8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  uid,2291733028

 • Shantanu Kumar
  Shantanu Kumar8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pass 1 op

 • AZAN x JINGOD
  AZAN x JINGOD10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sonetta

 • R, K YADAV
  R, K YADAV10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  💯💯💯💯💯💯💯👌🥰👌👌👌

 • naman katyal
  naman katyal10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Black flag army op in the chat

 • Nindra Choudhary
  Nindra Choudhary11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  op aaraa

 • Sajan Puri
  Sajan Puri12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  DJ alok

 • YASH. YT
  YASH. YT12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Avara bhai apka collection best he sabse yar criminal nhi he to kya hua chalega

 • uttam gorain
  uttam gorain12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hii

 • Sunil Chaudhary
  Sunil Chaudhary13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  2418618387

 • NAGULA KUMARA SWAMY
  NAGULA KUMARA SWAMY13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aawara bro is pro

 • AJ.... gaming
  AJ.... gaming13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Lokesh gamer ka sath collection vs

 • Aarogya Acharya
  Aarogya Acharya16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aap pokemon dekte ho kya

 • Noshsad Nusathi
  Noshsad Nusathi16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  FACKE ADI TECK

 • Tikly Gamer ff
  Tikly Gamer ff16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thanks for 110 Plz Ab 130 Karvado Love you all 💙💜💛💙

 • pradnya kolhe
  pradnya kolhe17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  uid 543483205

 • MD ROBIAWAL
  MD ROBIAWAL17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  1285238269 uid 🙏 vai piz 🙏🙏🙏🇧🇩🇧🇩🇧🇩🇧🇩

 • MD ROBIAWAL
  MD ROBIAWAL17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  1285238269 uid 🙏 vai piz 🙏🙏🙏🇧🇩🇧🇩🇧🇩🇧🇩

 • Gaming with Manmeet
  Gaming with Manmeet18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Op

 • Vijay Mankoje
  Vijay Mankoje19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  2272028674

 • Vijay Mankoje
  Vijay Mankoje19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  227208674

 • Anibesh Pradhan
  Anibesh Pradhan19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  SOONETA KE PASS YE BUNDLE HE

 • HARDIK GAMING KA - YT
  HARDIK GAMING KA - YT19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  BIG FAN SIR

 • ridai ridai
  ridai ridai20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  SK Sabir ko challenge do FIR pata chalega aap ki aukat

 • broken gaming
  broken gaming20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aaadi noob he sal

 • GAMING WITH Mashrafi
  GAMING WITH Mashrafi20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  1416808101

 • ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ
  ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please support Fearless Gamerz

 • Asutosh Prusty
  Asutosh Prusty20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Noob

 • Nitesh Bharwad
  Nitesh Bharwad21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai me 1 saal se kheltahu lekin kabhi tou up nahi kiya plz kardo 2000 diamond tup up kardo plz aavarabhai 😭😭😭😭

 • zainaly ff
  zainaly ff21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai it first spammer

 • Amar Vijay
  Amar Vijay21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Like kro 100k JL Di

 • REKHA MARKAM
  REKHA MARKAM21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Dipansh2206E

 • REKHA MARKAM
  REKHA MARKAM21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ꧁▪ RคᎥនтαʀ ࿐ Vs Ajjubhai

 • name Gamer
  name Gamer22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  2228435007

 • MR. BAHUN
  MR. BAHUN22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Justice for betu yt 🥺🥵

 • Ranjith Yadav
  Ranjith Yadav22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  1020038852

 • 乂RAJA gaming DP乂
  乂RAJA gaming DP乂22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pdai likhi kro aadi

 • HUNTER X GAMING
  HUNTER X GAMING22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bro next Aditech ke sath gun skins challenge karo🥺🥺🥺🥺

 • AKASH GAMING(KSG--NOOB)
  AKASH GAMING(KSG--NOOB)22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sooneeta k pass ha 3 rd no wala bundle

 • gamer army op
  gamer army op22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  bhai mera id 2206376623

 • Munesh Kumar
  Munesh Kumar23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vs Dylan's pros

 • GG GAMING
  GG GAMING24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  So bhai aap log apni id number and possword dedo mai uski id me 120000 dimond top up karung

 • Vishal Raj
  Vishal Raj24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hai tati ❤️❤️❤️

 • Madhubala Upadhyay
  Madhubala Upadhyay24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Pokemon

 • pro indian's gaming
  pro indian's gaming24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sonata sa ker na awara lol lol ker dea sonata na 😀😂🤣🤣🤣😂😂😀

 • AIMBOT YT
  AIMBOT YT25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  HOW MANY YEARS WILL YOUR MOTHER LIVE IGNORE=0YEARS SUBSCRIBE=unlimited

 • Simplified Gamer
  Simplified Gamer25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aᴀᴡᴀʀᴀ Bʜᴀɪ Aᴀᴘ Kʏᴀ Hɪ Hᴀɢᴇ Hᴏ😂😂

 • Rohan gamer
  Rohan gamer25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  2216361938

 • FF Samar Gaming
  FF Samar Gaming25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Please Aawara bhai mujhe Elite pass dado 959044116

 • Masti Launda
  Masti Launda25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ansh ranasaria thanks 2 10 ke karvo do

 • Himanshu Khan
  Himanshu Khan25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  2052290955

 • LK vlogs
  LK vlogs25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😂

 • aster emmanuel
  aster emmanuel26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hag dia

 • Bibhu Pandey
  Bibhu Pandey26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ye Aditech ke saath video mt bnao bhai ye bahut attitude me rahta hai aur itha chota gai Tbhi bado ko gaali deta hai

 • Vɪsʜᴀʟ ɢᴀᴍɪɴɢ
  Vɪsʜᴀʟ ɢᴀᴍɪɴɢ27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  mjjaa 🍹😍😛😍

 • Aditya pandit
  Aditya pandit27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Uid 2145924962

 • Md Sumon.hassin
  Md Sumon.hassin27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vai moje ajtak kos nahi mila kos deee doo

 • aster emmanuel
  aster emmanuel27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Awwara bhai galti kardi app ne

 • Md.Tauqeer Ahmed
  Md.Tauqeer Ahmed27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  in 2030 spammers be like guys 2 bacche hogaye 4 karvado 😂😂😂

 • Kamal Rathore
  Kamal Rathore27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 • Bhabindra gaming Nepali
  Bhabindra gaming Nepali27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ttuu

 • Anil Kumar
  Anil Kumar27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice collection

 • Kuldeep Gamer
  Kuldeep Gamer27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ff antrymi

 • Anurag Sharma
  Anurag Sharma27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ungradyate gamer k pass h

 • Pawan Upadhyay
  Pawan Upadhyay27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Bhai app ak baar lokesh gamer ke saat collection vs kro please

 • AA Gaming
  AA Gaming27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hii❤️

 • Farhad Ahmed
  Farhad Ahmed28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😇😇😇😇🇧🇩🏁🏁🏁🏁🏁

 • Arham Arham
  Arham Arham28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  alok de do if per arhamlv3855c

 • Gudiya Gupta
  Gudiya Gupta29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Uid 1391107621

 • Arvind Sharma
  Arvind Sharma29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Black flag army noob

 • Arvind Sharma

  Arvind Sharma

  29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 • SanDesh Gamer
  SanDesh Gamer29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Aditech nalla hhe guys

 • Royal Talha Yt
  Royal Talha Yt29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  asbsa123

 • Aayush Kashyap
  Aayush Kashyap29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Op

 • pramod Jain
  pramod Jain29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  2438323998

ਅੱਗੇ