అమ్మ సైకిల్ కావాలి || Amma Cycle Kavali || junnu comedy || junnu videos new || village comedy || TVC

ਮਨੋਰੰਜਨ

for any business enquiries, collaborations,
Brand promotions, APP Promotions contact:
maheshkunaveni799@gmail.com
follow us on::
instagram::
telanganavillagecomedy
facebook page::
Telangana-Village-Comedy-109317567466098/
Twitter:
ComedyTelangana?s=08
అమ్మ సైకిల్ కావాలి || Amma cycle Kavali || junnu comedy || junnu videos ||village comedy || TVC
#cyclekavali #ammacyclekavali #junnuvideos #junnucomedy #dogkavali
#karthikadeepam #villagecomedy #telanganavillagecomedy
#junnu #junnucomedy #telanganavillagecomedyjunnu
#junnucomedyvideos
#junnulatestcomedy
#junnucomedylatest2021
#junnulaxmicomedy #vantalakka
#junnuvideos
#maheshkunaveni
#prakashyama


Music: www.bensound.com/

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • Telangana Village Comedy
  Telangana Village Comedyਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Plzz follow us:: instagram:: instagram.com/telanganavillagecomedy/

 • Rathod Sudhakar

  Rathod Sudhakar

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  @Eshwar Teja cq

 • Suryakala cherukuri Suryakala cherukuri

  Suryakala cherukuri Suryakala cherukuri

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  L

 • Ramakrishna Ramakrishna

  Ramakrishna Ramakrishna

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  @Eshwar Teja k Yj m. U¹¹ 8

 • Bontha Ankana Ankana Bontha

  Bontha Ankana Ankana Bontha

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  @Eshwar Teja òì

 • SANKAR NARAYANA

  SANKAR NARAYANA

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  @Eshwar Teja Ka

 • THIRUPATHI PAMBALA
  THIRUPATHI PAMBALA11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  All the best junnu team numbers😍

 • THIRUPATHI PAMBALA

  THIRUPATHI PAMBALA

  11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hii

 • Ramesh D
  Ramesh Dਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super junnu

 • NRRNV Satyanarayana
  NRRNV Satyanarayana5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  క్

 • sai9066 boppuram
  sai9066 boppuram7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Junnu&sindhu super..

 • sarang alekya
  sarang alekya7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Hunting in ghb

 • G Raju
  G Raju7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I'm

 • Balu Esampelly
  Balu Esampelly8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  P

 • Vinod Goud
  Vinod Goud9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  సిహెబుక్స్క్దేహాజనక్ఖసిధ్దజెక్షకన్జధీజెక్నిధేయన్ జడబ్ దజేబుర్రునే ఫంవిఫబెహే. ద్బ్ర బీఫ్ టీజర్జ్రబెహేజ్డ్

 • Chintu chintu
  Chintu chintu10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Ponduru Shishekala
  Ponduru Shishekala12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🙂👌

 • UPARAPU CHANDRAIAH
  UPARAPU CHANDRAIAH12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

 • Ramesh Daggula
  Ramesh Daggula12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  During ENE R. D Egg

 • Harimouni Harimouni143
  Harimouni Harimouni14312 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Op

 • Santhu Kalleda
  Santhu Kalleda15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  À

 • Ambika Vijaya laxmi
  Ambika Vijaya laxmi16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  The

 • One Stop for All Viewers
  One Stop for All Viewers16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  palife.info/comp/lcX2CikbBE3jlBZfMCbvww.html

 • LANKA VARAMU LANKA
  LANKA VARAMU LANKA16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  2"

 • Uppunuthala Venkatesh
  Uppunuthala Venkatesh21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  r i. Pranay I was in my

 • AKHIL AKKI
  AKHIL AKKI24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  SUPER SINDHU😊

 • Sravanthi Singer

  Sravanthi Singer

  22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,😘😘😘

 • Anusha Nalla
  Anusha Nalla25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Junu name eniti anna

 • Manyasree Sidralli

  Manyasree Sidralli

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Junnu really name kiran mamy

 • Bhaskar Rao
  Bhaskar Rao25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 • nar thandu
  nar thandu28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Shekar Ramagiri
  Shekar Ramagiriਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Llinnbjjj

 • K Aruna
  K Arunaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  , ,

 • Takkuri Prakash
  Takkuri Prakashਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  L be l

 • Lecky Laxmi
  Lecky Laxmiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  P zlp

 • Aruna Dasari
  Aruna Dasariਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super junnu

 • Hema Srinivas
  Hema Srinivasਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  P

 • gaming with yeswanth Guru
  gaming with yeswanth Guruਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super junnu potti

 • mayaluru nagesh
  mayaluru nageshਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I 0

 • Shivaram Reddy
  Shivaram Reddyਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  G6rl

 • Muddasani Ashwini
  Muddasani Ashwiniਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Assal keka Junnu

 • Narasimhangunreddy Narasimhangunreddy
  Narasimhangunreddy Narasimhangunreddyਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Lift adigina pilla andanga undi

 • Banoth Sudhakar

  Banoth Sudhakar

  24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Mjb

 • Raju Kumar
  Raju Kumarਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Dn

 • Alakunta Sandhya
  Alakunta Sandhyaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ,

 • upendar murthala
  upendar murthalaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Junnu super expression ⚘⚘⚘

 • Nagapuri Sridhar

  Nagapuri Sridhar

  16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Vxghsjv

 • Nalla Mahesh
  Nalla Maheshਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  U r cheating kannaiyya videos i will dislike all videos

 • Ramesh Akunuri
  Ramesh Akunuriਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hiii GSTeq

 • Bashir Miya
  Bashir Miyaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Somu shekar Reddy Reddy
  Somu shekar Reddy Reddyਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Do K MP4-

 • Gaddam Srinivas
  Gaddam Srinivasਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  P

 • pooja chitti
  pooja chittiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi

 • K.srinivas.mudiraj Srinivas
  K.srinivas.mudiraj Srinivasਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Srinivas Meena

 • K.srinivas.mudiraj Srinivas
  K.srinivas.mudiraj Srinivasਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Srinivas

 • sirisha natti
  sirisha nattiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I’m so

 • Mahesh Pallerla
  Mahesh Pallerlaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤️❤️❤️❤️sindhu

 • Vadla Ravi
  Vadla Raviਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  o

 • Thota Anusha

  Thota Anusha

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  O

 • Gayatri H
  Gayatri Hਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  palife.info/global/v/vrmDb32boN1qfYY

 • B Venkatesh
  B Venkateshਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Uuijug

 • Akunnori Raju
  Akunnori Rajuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • VEMULA. SHIVAKUMAR
  VEMULA. SHIVAKUMARਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🥉😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 today

 • kurupati ganesh
  kurupati ganeshਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Junnusuper

 • naveen raj

  naveen raj

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Eorgu

 • J.koteswatao Kore
  J.koteswatao Koreਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Vo

 • Pagidapalli Bhanu
  Pagidapalli Bhanuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super akka

 • Muppidi Bhemanarsayya
  Muppidi Bhemanarsayyaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  LMOo

 • Divya Divya

  Divya Divya

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  because 5uu8

 • Shashank Shashi
  Shashank Shashiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Very good 👍 👏 👌 😀 ☺

 • Ani Anil
  Ani Anilਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sinddu super

 • Kindant Chaitanya
  Kindant Chaitanyaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  super..amma

 • A.sravan Kumar
  A.sravan Kumarਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sindu ne fans

 • Laxmi Prasanna
  Laxmi Prasannaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super junnu video is super nice

 • Jithendar Eppala

  Jithendar Eppala

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tqq

 • Laxmi Prasanna

  Laxmi Prasanna

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super Junnu video is super nice

 • Suppala Jayasree
  Suppala Jayasreeਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Very nice editing 😁😘❤️❤️😘😘😘😘❤️😘

 • Kondaiah Chinna
  Kondaiah Chinnaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😍

 • Anil Kapur Anil
  Anil Kapur Anilਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😢😢😂😂

 • ashwanth
  ashwanthਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super junnu

 • rajitha reddy pininti
  rajitha reddy pinintiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😂

 • Sreenu Sreenivas
  Sreenu Sreenivasਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super video

 • Baby Rinku
  Baby Rinkuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Motorcycle Kahani

 • vani
  vaniਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  palife.info/global/v/uKShj3SLaqaEqJQ

 • Harish Yadav
  Harish Yadavਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sindhu kirrak🥰

 • gopi gogula
  gopi gogulaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sindhu so cute expressions super

 • sri anuvarshit

  sri anuvarshit

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  0

 • Meesam suman Yadav
  Meesam suman Yadavਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nvuuv super ra nani

 • Srikanthpatel Gurrala
  Srikanthpatel Gurralaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sindhu ..nice

 • Santhosh Ragati

  Santhosh Ragati

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  By. v

 • Sai rikkamalle
  Sai rikkamalleਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super sindhu akka

 • Siri Sahasra
  Siri Sahasraਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌👌

 • bamma ashok
  bamma ashokਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Meru junnu real. Parents aaa I am big fan to junnu plese reply andi mi videos chala baguntai 👌

 • Little Star Junnu

  Little Star Junnu

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tqq

 • Little Star Junnu

  Little Star Junnu

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Yes

 • Jampala Santhosh
  Jampala Santhoshਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  జున్న v/s సింధు

 • Balraj Bonagiri
  Balraj Bonagiriਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sindhu 👌👌👌👌

 • Anil Gurram
  Anil Gurramਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Boda jyothi
  Boda jyothiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Janu you are Pedda fan friend all the best

 • Boda jyothi

  Boda jyothi

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Matladandi

 • Boda jyothi

  Boda jyothi

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  How are you

 • Little Star Junnu

  Little Star Junnu

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tqq

 • K K555
  K K555ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super cycle

 • Mahendar Sara
  Mahendar Saraਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Wow super nice video👌👌👌

 • K Mallaiah

  K Mallaiah

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super junnu

 • Madhu Mudiraj
  Madhu Mudirajਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌👌👌👌👌👌👌

 • Gothrala Srikanth

  Gothrala Srikanth

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  B9nu8n8n

 • DAVSSLM RIGHTBANK
  DAVSSLM RIGHTBANKਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Saaru be done

 • Madhu Basakonda
  Madhu Basakondaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Sindhu💚

 • Giridhar Cherry
  Giridhar Cherryਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Giridhar Cherry
  Giridhar Cherryਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice

 • Gade Srinivasaraonaidu
  Gade Srinivasaraonaiduਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌👌👌

 • Kanaparthi Hanuman
  Kanaparthi Hanumanਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  జున్ను నాకు సైకిల్ తొక్కుడు నేర్ప వ 😁

 • nenu na yesayya kutti
  nenu na yesayya kuttiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Junnu video super ra

 • Akshith Buroju
  Akshith Burojuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Superb

 • Sam Sam
  Sam Samਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Mede avurru nenu acting cheyala please

 • veerraghava reddy tetali

  veerraghava reddy tetali

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  palife.info/global/v/19SgsJWxZ5uRd4Y

 • Sathireddy Sathyam
  Sathireddy Sathyamਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hl

 • Koppula Rachana
  Koppula Rachanaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super cute👌😆 🙃😁

 • srinu vas

  srinu vas

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  GB 8ŕ ziliiiim

 • Divya Yadav
  Divya Yadavਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super junnu

 • Enjala Ravi
  Enjala Raviਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  0v

 • Gundelly Manisha
  Gundelly Manishaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super ra junnu

 • Varshitha & Varshini
  Varshitha & Varshiniਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  super jannu i love you junnu reply pls❤️❤️

 • Mallesh Bhuthagaddala

  Mallesh Bhuthagaddala

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Helo

 • Mallesh Bhuthagaddala

  Mallesh Bhuthagaddala

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hl

 • Jithendar Eppala

  Jithendar Eppala

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  🥰🥰🥰🥰

 • Telangana Village Comedy

  Telangana Village Comedy

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😊

 • D.Bhavya
  D.Bhavyaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I like junnu videos

 • veerraghava reddy tetali

  veerraghava reddy tetali

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  palife.info/global/v/19SgsJWxZ5uRd4Y

 • Telangana Village Comedy

  Telangana Village Comedy

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Tq

 • Kondra Dushyanth
  Kondra Dushyanthਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 👌👌

ਅੱਗੇ