ഗോതമ്പുപൊടിയും പഴവും കൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ നാലുമണി പലഹാരം। wheat banana snack। recipe-126

Ingredients:-

Water-1 1/2 cup

Jaggery-3 pieces

Wheat flour-1 1/2 cup

Ghee-2 tbsp+1 tsp

Banana-2

Shredded Coconut-1 cup

Cashew nut-2 tbsp

Raisins-2 tbsp

Sugar-2 tbsp

Cardamom-1/4+1/4 tsp

Salt-1 pinch

Cumin seeds-1/4 tsp

Water-as needed

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 • Life, Tech, Food & Travel - LTFT
  Life, Tech, Food & Travel - LTFT11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ഇത് സത്യം സത്യം സത്യം 😁😁

 • Justin Joseph

  Justin Joseph

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  @cr7&jeep channel ke4aiaj-ouse

 • sijagnanadas

  sijagnanadas

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  In N,,ztyuhj

 • Saidalavi Saidalavi

  Saidalavi Saidalavi

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഞാനും സത്യം സത്യം സത്യം

 • Arya .S

  Arya .S

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  @Hisha's Cookworld to L

 • cr7&jeep channel

  cr7&jeep channel

  9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  PolI

 • Reshma Gopan
  Reshma Gopan23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  നന്നായിരിക്കുന്നു

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Vineetha Mini
  Vineetha Mini2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😍

 • sijith Kuttu
  sijith Kuttu3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ചെറുപഴം ചേർത്താൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടോ ചേച്ചി

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇല്ല😊

 • Uma Umawathy
  Uma Umawathy3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Sooper

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Alluchee Allu
  Alluchee Allu4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Good

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Farisha Siraj
  Farisha Siraj4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super... njan poyi indakate

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • shinya gireesh
  shinya gireesh4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Undakkin

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Nandhana Sajeev
  Nandhana Sajeev4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഏലക്കായ ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ചേച്ചി😊😊😊

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  illa😊

 • Krishnapriya Gp
  Krishnapriya Gp5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super njan try cheythirunnu

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you so much dear 😊😍

 • Muhammed Siyad
  Muhammed Siyad6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • JUBAL JESSICA
  JUBAL JESSICA7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Very good, tastes like kumbalappam

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Minha Anu
  Minha Anu7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thatha ugran♥️

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Shilpa B
  Shilpa B8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Vijayalakshmi Poozhikunnathu
  Vijayalakshmi Poozhikunnathu8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super cake

 • Noor Muhammed
  Noor Muhammed10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Ishttappettaver like adi

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😊

 • Noor Muhammed
  Noor Muhammed11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Poli machane sooper oru raksheella

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you so much 😊😍🥰

 • sheikha's kitchen
  sheikha's kitchen11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  അടിപോളി വീഡിയോ ഫുൾ കണ്ട് കുട്ട് ആയി

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Ansu Ansil
  Ansu Ansil11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Supper

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Sanfiya Sanfiya
  Sanfiya Sanfiya12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😍

 • Sajeena Sh
  Sajeena Sh13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Njan undakkam molu . Super Thanks .

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • അച്ചു അച്ചൂസ്
  അച്ചു അച്ചൂസ്15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ 👌👌👌👌👌👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Lijina Leshmaj
  Lijina Leshmaj15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Innu evengil itha ente special

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😊😍

 • akochuniravath house
  akochuniravath house15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  പാത്രത്തിൽ എണ്ണ തൂത്താലൂം മതിയോ ഇലക്ക് പകരം

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  മതി😊

 • N6 technical video
  N6 technical video16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Kidu👌👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Anania Raju
  Anania Raju16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ ബ്രോ

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Ashraf K
  Ashraf K17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😊😍

 • Unais Akalad
  Unais Akalad17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😊

 • Suma Krishnan
  Suma Krishnan17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • punnari speaking
  punnari speaking18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Chechi polichu 😘😘😘

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • punnari speaking
  punnari speaking18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Njan undakki super taste chechi

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • rema devi
  rema devi20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice 🌹

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Afi Anshi
  Afi Anshi20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Renuka Vasu Nair
  Renuka Vasu Nair21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😊

 • Dj boys
  Dj boys23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👍👍👍👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😍🥰

 • Sameena Nazer
  Sameena Nazer25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ഉണ്ടാക്കി നോകാം

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Fathima Zahra Women's College Uduma
  Fathima Zahra Women's College Uduma25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🥰😍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😍🥰

 • Santha Divakaran
  Santha Divakaran26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • kaleefa kitchen
  kaleefa kitchen26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Good

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Ani M
  Ani M26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Ravi Ravi
  Ravi Ravi27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😊😍

 • Faijas Vv
  Faijas Vv28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  27 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Lovely Varghese
  Lovely Varghese28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  I made it,it was good and healthy.

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you so much 😊😍

 • Shaiju Kp
  Shaiju Kp29 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😊😍

 • Taste of the Day by Anu & Appu
  Taste of the Day by Anu & Appuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  nice racipe...

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Saroj Pattambi
  Saroj Pattambiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  കിടിലൻ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും👍👍👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Monu Rinu
  Monu Rinuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😊😍

 • Sonu
  Sonuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 😋👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Lisy Binoj
  Lisy Binojਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😊

 • Akshay Appu
  Akshay Appuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Polichu😋😋

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Dream of dancing
  Dream of dancingਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Soorya Kanthi
  Soorya Kanthiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super Your new subscriber

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you so much dear 😊😍

 • Suneera Backer
  Suneera Backerਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Innu uundakki.super taste aayirunnu

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Bindu Shaji
  Bindu Shajiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super.chachi

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Lekha Manikandan
  Lekha Manikandanਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  നെയ്യ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമ് ഇണ്ടോ

 • Lekha Manikandan

  Lekha Manikandan

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  @Hisha's Cookworld Aa

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തു കൊടുക്കുക ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും😊

 • Beema B
  Beema Bਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  അതിലും നല്ലത് ആ ഏത്തപ്പഴം മിക്സിയിലോട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് ഇട്ടാൽ നല്ലതാ

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അരഞ്ഞു പോവും 😊

 • Beema B
  Beema Bਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പൊടിപൊടിയാക്കണങ്കിൽ മിസ്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ പൊടിച്ച് എടുത്താൽ പേ > രെ പഞ്ചാരക്ക് പകരം ശർക്കര പാനി നല്ലതല്ലെ

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  നിങ്ങളുടെ താൽപര്യം പോലെ ചെയ്യാം 😊

 • benzier joseph
  benzier josephਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👍👍👍👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😊😍

 • Abdul Hakeem
  Abdul Hakeemਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Supar👌👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Gaming with alpha
  Gaming with alphaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😊😍

 • Anjana Rahul
  Anjana Rahulਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇത്ത ഇവിടൊക്കെ ഉരുണ്ട ശർക്കര ആന്ന് കിട്ടുന്നെ. So ശർക്കരെടെ അളവ് ഒന്ന് ഗ്രാം ആക്കി പറയോ. എത്ര ഗ്രാം ശർക്കര എന്ന്

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  @Anjana Rahul Thank you so much dear keep supporting me 😊😍

 • Anjana Rahul

  Anjana Rahul

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  @Hisha's Cookworld ok thanks ithaa. Palarum commentsinu rply thararilla. Santhoshayi ithaa😘😘

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  250g😊

 • Pinku Johnny
  Pinku Johnnyਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Kannan nalla rasam 🤩 Ippo kayil sathanangal illa... Ellam kittumbo cheythu nokkam. Ennitu review parayam tto.😁❤️ Pls wait 🖐️😊

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • baiju ji
  baiju jiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nalla

 • Karthiayani Karthi
  Karthiayani Karthiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  അടിപൊളി 👍👍👍👍👌👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • siji
  sijiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ithu aripodi vech undaakkiyaalano ghothambu podi vechundaakkiyaalaano onnude taste aavuka?

 • siji

  siji

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Randinum Randu taste aan ningalude thalparyam pole cherkkavunnathanu😊

 • sindhu kumar
  sindhu kumarਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I will definitely try...but please give English subtitles also so that I can share with my friends who r not malayali,s... thanks..🙏👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  I will try to add subtitles😊

 • Beena k
  Beena kਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Cherupazham കൊണ്ട് പറ്റുമോ..

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  പറ്റും 😊

 • Suharabi
  Suharabiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😍👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😊😍

 • Mini B
  Mini Bਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Sherly Ajayan
  Sherly Ajayanਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you😊

 • ബി.ആർ.സി. കല്ലൂർക്കാട്
  ബി.ആർ.സി. കല്ലൂർക്കാട്ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Ebrahim Khaleel
  Ebrahim Khaleelਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😊

 • Vahidha Muhammed
  Vahidha Muhammedਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  👍supr

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Aiswarya SR
  Aiswarya SRਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Njan undaakki👌👌👌

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Mishab Badavi
  Mishab Badaviਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Akkitind bakki pinna paraya tasty ayirrikkum ennan vishwasam

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • marina vincent chacko
  marina vincent chackoਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Njan unakkum yess☺️☺️☺️☺️

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Alby Mani
  Alby Maniਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Aboobakerparoor Aboobakerparoor
  Aboobakerparoor Aboobakerparoorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Angel Rose
  Angel Roseਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Nice aunty thank for ur resipe

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊 welcome dear 😊

 • Muralidharan P M
  Muralidharan P Mਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ithil egg koode add cheythalo

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Venamengil add cheyyam testinu mattam undavum 😊

 • Jincy Manu
  Jincy Manuਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Yummy👍👍thanks for the recipe

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Geetha Tc
  Geetha Tcਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Ok

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  😊

 • Sharath Dc
  Sharath Dcਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Adipoli njanum undakum

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Sarojini V.K
  Sarojini V.Kਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ 👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Sindhu Sajeesh
  Sindhu Sajeeshਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഇതിൽ പൊടിയുടെ കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ടേ?

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ😊

 • Anitha MD
  Anitha MDਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super snack mam..

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you dear 😊

 • Binu Antony
  Binu Antonyਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  ഏതൊക്കെ പഴം ഉപയോഗിക്കാം

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  എല്ലാ പഴവും ഉപയോഗിക്കാം😊

 • Latha Menon
  Latha Menonਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super.👍👍I will try❤️❤️

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Josna Mary
  Josna Mary2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Undakki ellavarkkum othiri eshtayi thanks...

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊 welcome 😊

 • Chandrika Aravind
  Chandrika Aravind2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pazhyam. Elladea. Patuvo.

 • Chandrika Aravind

  Chandrika Aravind

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  @Hisha's Cookworld tanku

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Pattum testinu mattam undavum 😊

 • Saly Mathew
  Saly Mathew2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  without baking powder or soda it was very hard and batter didn’t raised at all .

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  The batter won't raise like a cake's,this snack has a consistency as of a kinnathappam😊

 • hari menon
  hari menon2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Very good, Thanks a lot👏👏

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊 welcome 😊

 • shalu satheesan
  shalu satheesan2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Adipoli

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • MK vlogs
  MK vlogs2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super 👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Raji K
  Raji K2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Boby Ct
  Boby Ct2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Super

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • I'm Dali Dali
  I'm Dali Dali2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Hi there... I'm from mangalore.I tried this snack and it's really awesome. Plz keep posting such videos ur dishes are really good! I'm loving it ❤

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you so much dear for such a sweet feedback 🥰✨💖

 • Muhammed Ubaid
  Muhammed Ubaid2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Try ചെയ്യാം

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Fousiya Fousi
  Fousiya Fousi2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  സൂപ്പർ 👍👍👍👍

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

 • Lalitha M
  Lalitha M2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  അടിപൊളി

 • Hisha's Cookworld

  Hisha's Cookworld

  2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

  Thank you 😊

ਅੱਗੇ